Quyền lực cho thấy: Kết quả khả thi, nhưng tránh những sai lầm này

Sản phẩm sức mạnh tình dục

Đây là những sản phẩm giúp bạn có nhiều sức mạnh hơn trên cơ thể. Chúng có nghĩa là để tăng ham muốn tình dục và giảm căng thẳng. Tất cả đều hoạt động, nhưng một số tốt hơn so với những người khác. Một số sản phẩm này sẽ làm tăng hoặc giảm khoái cảm tình dục. Một số trong số họ có thể làm giảm cực khoái hoặc tăng khô âm đạo. Tôi thấy hầu hết các sản phẩm này là một chút thất vọng. Tuy nhiên, có một số ít hoạt động và hoạt động tốt.

Công cụ kích thích âm vật G-Spot

Tôi đã sử dụng công cụ kích thích âm vật này để kích thích điểm G của tôi. Nó không hoạt động tốt. Nó cảm thấy giống như một món đồ chơi có ý nghĩa kích thích bạn tình. Tôi tìm thấy sự kích thích điểm G kích thích nhiều hơn. Các rung động không mạnh lắm, và nó không kéo dài. Nó cũng rất khó để loại bỏ, thật đáng thất vọng. Tôi có một điểm G thực sự nhạy cảm và đó là một trong những khu vực yêu thích của tôi để kích thích âm vật, và công cụ kích thích điểm G không mạnh mẽ như mong muốn. Nếu tôi định đặt cái này vào âm đạo, tôi sẽ thích thứ gì đó mạnh hơn. Nó cũng bất tiện khi đồ chơi được đặt trong miệng tôi.

Phần yêu thích của tôi trong công cụ kích thích điểm G là nó không làm tổn thương điểm g của tôi dưới bất kỳ hình thức nào. .

Xếp hạng hiện tại.

VigRX Oil

VigRX Oil

Gustav Bowen

Kết quả thử nghiệm với VigRX Oil - Mức tăng hiệu lực có thực sự đạt được trong thử nghiệm không? V...

Amarok

Gustav Bowen

Kinh nghiệm với Amarok - Sự gia tăng tiềm năng có thực sự thành công trong thử nghiệm không? Amaro...

Japan Tengsu

Japan Tengsu

Gustav Bowen

Trải nghiệm của khách hàng với Japan Tengsu - Sự gia tăng về tiềm năng có thực sự đạt được trong th...